ADMINISTRATIE: Twee ondernemingen, één boekhouding genoeg?

De volgende tekst komt uit tips en advies:

Stel, u heeft de afgelopen jaren, naast uw reguliere ondernemersactiviteiten, uw hobby weten uit te bouwen tot een winstgevende activiteit. Moet u hierover belasting betalen? Hoe zit het administratief: met één boekhouding of juist twee?

Snelle groei hobby. De opkomst van internet en sites, zoals Marktplaats en eBay, maakt het voor kleine ondernemers en hobbyisten mogelijk om hun producten eenvoudig (wereldwijd) aan de man te brengen. Als gevolg hiervan kan een als hobby gestarte bezigheid al snel uitgroeien tot een winstgevende bezigheid. Denk hierbij aan de verkoop van tweedehands kleding of de doorverkoop van Chinese schilderijen.

Wat te doen? Stel nu dat u reeds een eigen onderneming (eenmanszaak) heeft en dat uw hobby op enig moment steeds profijtelijker blijkt te zijn. Hoe moet u hier dan administratief mee omgaan?

Inkomstenbelasting

Belaste inkomsten? Allereerst is het van belang dat u zich realiseert dat de voordelen die u behaalt met deze nieuwe activiteit in de meeste gevallen belast moeten worden met inkomstenbelasting.

Bronvereisten. Hiervoor hanteert de fiscus de volgende cumulatieve toetsen:
◦het voordeel is beoogd;
◦het voordeel is redelijkerwijs te verwachten;
◦het voordeel wordt behaald door deelname aan het economisch verkeer.

Verkoop via internet. Als u bijvoorbeeld producten gaat verkopen via internet, dan neemt u deel aan het economisch verkeer. Bovendien beoogt u met deze verkoop uiteraard inkomen en dus een voordeel te behalen. Of dit ook te verwachten valt, rekening houdende met de kosten, moet per situatie worden beoordeeld. Let op. Als er winst wordt behaald, zal de fiscus zich op het standpunt stellen dat het voordeel ook te verwachten viel.

Inschrijving Kamer van Koophandel

We gaan ervan uit dat uw uit de hand gelopen hobby belast is met inkomstenbelasting. Maar hoe werkt dat dan verder?

Samenvoegen. U kunt ervoor kiezen deze activiteit onderdeel te laten zijn van uw reeds bestaande eenmanszaak. Hiertoe moet u uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) uitbreiden met deze activiteit. Bovendien kunt u een extra handelsnaam inschrijven zodat u niet uw huidige bedrijfsnaam hoeft te gebruiken als u deze nieuwe verkopen factureert. In dat geval kan alles ook in één boekhouding worden geadministreerd. Let op. Het inschrijven van twee eenmanszaken bij de KvK is niet mogelijk. U kunt er wel voor kiezen een nevenvestiging te openen. De nieuwe activiteit moet dan op een andere locatie plaatsvinden.

Hoe pakt dit administratief uit?

Eén boekhouding. We gaan ervan uit dat deze nieuwe activiteit onderdeel uitmaakt van uw huidige onderneming. Dit betekent dat u werkt met één boekhouding. Het is mogelijk de twee activiteiten te splitsen door te werken met verschillende handelsnamen. Ook in de factuurnummering kunt u een extra specificatie opnemen, waardoor u aan het eind van het jaar de omzet van beide activiteiten eenvoudig kunt splitsen.

Urencriterium. Fiscaal gezien bent u ondernemer of niet. Of u nu één activiteit heeft of tien. Zodoende wordt voor het urencriterium gekeken naar de bestede tijd aan al deze activiteiten. De uren mogen dus bij elkaar worden geteld. U voldoet dan eerder aan de eis van 1.225 uur op jaarbasis voor onder meer de zelfstandigenaftrek.

De verschillende ondernemingsactiviteiten kunnen binnen één boekhouding worden geadministreerd. Door aparte factuurnummers en kostenrekeningen per activiteit aan te houden, kunt u de winstgevendheid per activiteit eenvoudiger bepalen. Voor het urencriterium mogen alle uren bij elkaar worden geteld

Geplaatst in Geen categorie.